Kierowniczki / Kierownicy

Funkcjonowanie sklepu to z jednej strony organizacja pracy z drugiej zarządzanie zespołem sprzedawców. Często osobą odpowiedzialną za obie te funkcje jest kierowniczka/ kierownik sklepu, cukierni czy piekarni. Zarządzanie obsługą sprzedaży czyli przestrzeganie standardów pracy oraz standardów funkcjonowania sklepu, przyjmowanie dostaw, rozliczenia finansowe, kontrola czasu pracy, zapewnianie ciągłości dostaw, planowanie sprzedaży, kontrola nad polityką przecen i zwrotów, piecza nad obiegiem dokumentów oraz zarządzanie zespołem z jego specyfiką wymaga od kierowniczki/kierownika wielu umiejętności.

Szkolenia dla kierowników odpowiadają na potrzebę wzmacniania i kształtowania odpowiednich umiejętności niezbędnych do zarządzania sklepem, cukiernią, cukiernio-kawiarnią czy punktem sprzedaży cukierniczo-piekarniczym. Nasze szkolenia są dopasowane do branży. Różnicujemy szkolenia dla kierowniczek/kierowników sklepów spożywczych w stosunku do szkoleń dla branży piekarsko-cukierniczej. Szkolenia dedykowane dla poszczególnych branż uwzględniają ich specyfikę.

Wyodrębnioną kategorię szkoleń stanowią szkolenia dla kierowniczek/kierowników zarządzających punktami sprzedaży.

Układ szkolenia odzwierciedla dzień pracy kierowniczki/kierownika począwszy od momentu rozpoczęcia pracy, otworzenia sklepu do momentu końca zmiany lub zamknięcia sklepu. Podczas wspólnej warsztatowej pracy na szkoleniach wykorzystywane są takie metody jak: praca indywidualna i w grupach, analiza filmów poglądowych, granie ról i praca z kamerą. Ważnym dla nas elementem jest realizacja przez uczestników zadań przed szkoleniem i po szkoleniu. Jesteśmy całkowicie skoncentrowani na ćwiczeniu praktycznych umiejętności w dwóch podstawowych obszarach:

  • Zarządzanie zespołem (delegowanie zadań, motywowanie, prowadzenie rozmów korygujących i rozwojowych, rozwiązywanie konfliktów)
  • Zarządzanie sprzedażą (planowanie i obsługa sprzedaży, utrzymanie kontroli, utrzymanie standardów dotyczących pracowników i sklepu czy punktu sprzedaży)

Oferta kierowana do właścicieli sklepów, sieci sklepów, cukierni czy piekarni dotyczy:

  • dopasowanych szkoleń zamkniętych, realizowanych w obrębie jednej firmy – obsługa na terenie całego kraju
  • otwartych szkoleń dwudniowych realizowanych w wytypowanych miastach Polski

Szkolenia są prowadzone przez praktyków: kierowniczki sklepów i punktów sprzedaży oraz doświadczonych trenerów biznesu znających branżę.

Czas trwania szkoleń zamkniętych i dobór tematów jest indywidualnie uzgadniany z właścicielami firm osobami zarządzającymi. Podstawę dla efektywnie skonstruowanego programu szkolenia stanowi dokładne rozpoznanie potrzeb naszych Klientów. W celu uzyskania informacji i propozycji programowej prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.

Dwudniowe szkolenia otwarte zawierają starannie dobrane najważniejsze elementy praktycznego szkolenia kierowniczek/kierowników sklepów, cukierni i punktów sprzedaży. Realizowane są w wersjach dwudniowych w grupach od 10 do 15 osób w wybranych miastach Polski. Są świetną okazją do rozwinięcia aktywnej sprzedaży. Jednocześnie wzmacniają kierowniczki/kierowników w niezbędnych umiejętnościach i stanowią element motywacji i docenienia pracownika.

Szczegóły dotyczące terminów miejsc i ceny znajdziecie Państwo w kalendarzu szkoleń. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza kontaktowego.

Return to Top ▲Return to Top ▲