Właściciele / osoby zarządzające

Propozycja wsparcia dla właścicieli sklepów, cukierni czy piekarni, właścicieli i rodzin zaangażowanych w biznesy rodzinne idzie w kilku kierunkach.

Pierwsza propozycja naszych działań, „Warsztaty Dialogu”, jest kierowana do biznesów rodzinnych. W jej ramach oferujemy wspólne warsztaty wspierające komunikację i dialog międzypokoleniowy między członkami rodzin prowadzących biznes. Szczególną uwagę kierujemy na dialog między seniorami a następcami, sukcesorami wspólnie zaangażowanymi w prowadzenie firmy rodzinnej. Na dwudniowych warsztatach pracujemy nad zbudowaniem silniejszego wspólnego zrozumienia, efektywną wzajemną komunikacją i maksymalizacją wykorzystania synergii i talentów poszczególnych członków rodziny. Minimalną reprezentacją danej firmy rodzinnej powinna być para osób – senior i sukcesor. Zapraszamy również większą ilość rodzinnych członków danej firmy. „Warsztaty Dialogu” są przeprowadzane w postaci szkoleń otwartych i jedno lub dwudniowej pracy wewnątrzfirmowej.

W celu uzyskania informacji i propozycji programowej prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.


Drugą propozycją jest prowadzenie warsztatów wsparcia strategicznego i marketingowego dla firm rodzinnych oraz coachingu indywidualnego dla właścicieli firm. Wsparcie ma postać warsztatów zamkniętych, prowadzonych w bezpośrednio w firmie naszego Klienta. Oferowane usługi to:

  • wsparcie w wypracowaniu strategii biznesowej
  • wsparcie w obszarze działań marketingowych
  • wsparcie w postaci opracowania i wdrożenia standardów obsługi sprzedaży
  • coaching indywidualny dla właścicieli firm

W celu uzyskania informacji prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.


Trzecią propozycją kierowaną do właścicieli firm, osób zarządzających firmami, osób zarządzających sprzedażą czy osób zarządzających produkcją w piekarniach i cukierniach są warsztaty „Spotkania Praktyków”. Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń i rozmowy o wyzwaniach przed którymi stają osoby zarządzające danym obszarem. Stąd „Spotkania Praktyków” będą zawsze spotkaniem osób zarządzających takim samym lub bardzo zbliżonym zakresem zadań i odpowiedzialności. Organizujemy osobne spotkania właścicieli firm, osobne spotkania osób zarządzających sprzedażą, osobne spotkania osób zarządzających produkcją itp. W ramach organizacji „Spotkań Praktyków” troszczymy się o zbudowanie odpowiedniej atmosfery wzajemnego zaufania uczestników. Stąd rekrutacja na warsztat uwzględnia dobór według zróżnicowania geograficznego – na jednym warsztacie spotykają się osoby z różnych regionów Polski. Warsztaty mają postać spotkań jednodniowych (grupa 6 osób) lub dwudniowych (grupa 12 osób). Są prowadzone metodą Action Learningu.

W celu uzyskania informacji prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.


Czwartą propozycją jest wsparcie w postaci coachingu dla właścicieli, osób zarządzających. Kontraktowane na 7 spotkań półtoragodzinne osobiste sesje coachingowe stanowią efektywną formę wspierania rozwoju i przyspieszania go poprzez proces wspierający zmiany.

Szczegóły dotyczące terminów, miejsc szkoleń i warsztatów otwartych znajdziecie Państwo w kalendarzu szkoleń. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza kontaktowego.

Return to Top ▲Return to Top ▲